A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

,,WSPARCIE, INFORMACJA, ROZWÓJ”- poradnictwo prawne

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
,,WSPARCIE, INFORMACJA, ROZWÓJ”- poradnictwo prawne ,,WSPARCIE, INFORMACJA, ROZWÓJ”- poradnictwo prawne
    W dniu 14 listopada w Zespole Szkół Ponadginazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej odbyły się zajęcia o tematyce prawnej. Nasza szkoła została wytypowana do przeprowadzenia prelekcji edukacyjnych z zakresu poradnictwa prawnego. Lekcje na temat pojęć prawa oraz praw konsumenta przeprowadzili przedstawiciele Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych ,,WSPARCIE, INFORMACJA, ROZWÓJ ” z siedzibą w Górze.
    Przedsięwzięciu patronuje Starostwo Powiatowe w Lubaniu, dzięki któremu uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ofertą nieodpłatnej pomocy w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego. W trakcie zajęć uczniowie mogli zadawać pytania dotyczące bieżących problemów prawnych. Celem takich prelekcji jest zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa.