A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH
    16 listopad 2018 roku odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej.
     Ślubowanie jest tradycją naszej szkoły. Przyrzeczenie na sztandar szkoły złożyli przedstawiciele sześciu klas pierwszych. Ślubowanie przyjęła Pani Lidia Błażków, Dyrektor Szkoły w obecności Pani Małgorzaty Gut – Twardowskiej, wicedyrektora do spraw wychowawczych, Pani Barbary Zaton, wicedyrektora do spraw pedagogicznych, Pani Edyty Juncewicz - Treli, kierownika szkolenia praktycznego oraz wychowawców klas pierwszych. W uroczystości uczestniczyli rodzice oraz zaproszeni goście: Pan Konrad Rowiński, członek Zarządu Powiatu Lubańskiego i Pan Andrzej Juncewicz, członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu; Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Lubaniu.

    Społeczność klas pierwszych ślubowała rzetelne wypełnianie obowiązków, godne reprezentowanie szkoły oraz szanowanie jej tradycji. Po części oficjalnej miała miejsce krótka część artystyczna oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów i „Słodkiej Niespodzianki”. Rada Rodziców ufundowała każdej klasie torty.
Była to wzruszająca i ważna uroczystość dla całej społeczności szkolnej. Cieszymy się z obecności nowych uczniów w gronie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu. Życzymy pierwszoklasistom wspaniałych sukcesów, prawdziwych przyjaźni, intelektualnych wyzwań i realizacji marzeń.