A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

„Rekord dla Niepodległej”

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
„Rekord dla Niepodległej” „Rekord dla Niepodległej”
   W piątek 9 listopada o godzinie 11.11 wszyscy uczniowie i nauczyciele wspólnie uroczyście w hołdzie dla Niepodległej odśpiewali hymn państwowy  Akcja miała charakter ogólnopolski, a honorowy patronat nad nią objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.
„Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy...”. Pamiętajmy.