A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Spotkanie z kadetem Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Spotkanie z kadetem Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu Spotkanie z kadetem Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu
    W dniu 30 października 2018r. gościliśmy w naszej szkole kadeta Łukasza Dziędziołę ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Kadet przedstawił szczegóły dotyczące egzaminów wstępnych, nauki oraz specyfiki pracy strażaka.
    Było to spotkanie, jedno z wielu, jakie organizujemy w szkole, aby obecnym i przyszłym absolwentom wskazać możliwość realizacji swoich planów zawodowych i wyboru właściwej ścieżki kariery. W tym roku miało ono wyjątkowy charakter, gdyż kadet Łukasz Dziędzioła to absolwent naszego Liceum Ogólnokształącego proobronnego, który od zawsze marzył o szkole aspirantów i pokazał, że jeżeli naprawdę w życiu czegoś pragniemy, to jesteśmy to w stanie zrealizować.