A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

XI SZKOLNA OLIMPIADA HISTORYCZNA

Opublikowano w Aktualności

    29 października 2018 r. odbyła się XI edycja Szkolnej Olimpiady Historycznej pod  hasłem ,,Ojcowie Niepodległości”. Do Olimpiady przystąpiło 1O osób ze wszystkich typów szkół. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą na temat postaci związanych z walką o niepodległość Polski , które zostały zaprezentowane podczas ekspozycji wystawy pod tym samym tytułem.
    Najlepszy wynik osiągnęła Aleksandra Malamis z klasy 3 TL i tym samym zajęła I miejsce. Kolejne miejsca wywalczyły uczennice z klasy 1 TR :Karolina Żyłkowska (II miejsce)  i Wiktoria Majczak (III miejsce).

Serdecznie gratulujemy.