A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

SZKOLENIE KLAS PROOBRONNYCH

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Szkolenie klas proobronnych Szkolenie klas proobronnych
     W ramach programu pilotażowego MON 23 października 2018r na terenie JW. w Bolesławcu instruktorzy z 23 Pułku Artylerii przeprowadzili szkolenie z uczniami klasy drugiej i trzeciej Liceum ogólnokształcącego proobronnego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu.
Szkolenie obejmowało następujące zagadnienia:
- Szkolenie strzeleckie: ćwiczenia przygotowawcze z broni strzeleckiej ( z wykorzystaniem systemów i urządzeń szkolno - treningowych, trenażerów itp.), ćwiczenia w obserwacji.
- Taktyka: działanie taktyczne pojedynczego żołnierza oraz sekcji dwu - i czteroosobowej.
- Łączność:  trening pracy na radiostacjach i przewodowych środkach łączności.
- Szkolenie medyczne: zasady wzywania pomocy medycznej na polu walki - meldunek MEDEVAC.