A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

KZL dla Niepodległej

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
KZL dla niepodległej KZL dla niepodległej
     W dniu 20 października 2018 r uczniowie z klasy drugiej i trzeciej Liceum Ogólnokształcącego proobronnego uczcili 100 -lecie odzyskania Niepodległości w biegu, który był biało-czerwonym akcentem w Lubańskim Biegowisku 2018, zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu.