A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Dzień Krajobrazu

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Dzień Krajobrazu Dzień Krajobrazu
    Dnia 19 października 2018 r. uczniowie z klasy I TI i II TI brali udział w pierwszych obchodach Dnia Krajobrazu w Lubaniu. Impreza ta została zorganizowana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Urząd Miasta Lubań - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu oraz Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu. Uczestnicy przeszli Szlakiem Wygasłych Wulkanów w poszukiwaniu reliktów wulkanizmu. Następnie na szczycie Kamiennej Góry wspólnie z zaproszonymi gośćmi i uczniami Szkoły Podstawowej nr 4 posadzili dęby ku czci Ojców Niepodległości. Na zakończenie imprezy przy ognisku wszyscy śpiewali pieśni patriotyczne intonowane przez Harcerski Krąg Instruktorów i Starszyzny Harcerskiej „Korzenie” Hufiec ZHP Lubań.
    Dzień spędziliśmy bardzo przyjemnie, mimo że aura nam nie sprzyjała.