A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Akcja bicia rekordu w RKO zaliczona na 6

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Rekord w RKO Rekord w RKO
    Co roku 16 października w całej Europie w godzinach od 12.00 – 12.30 prowadzone jest RKO i bicie rekordu w ilości osób, które wzięły udział w akcji.
    Wzorem ubiegłych lat uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Kombatantów Ziemi Lubańskiej włączyli się do akcji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca, która miała miejsce w Szkole Podstawowej nr 2 w Lubaniu.
   Celem inicjatywy jest popularyzacja wśród dzieci, młodzieży i dorosłych wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobie, u której nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.
W tym roku lekcja ratowania życia zaliczona na sześć – rekord pobity: 306 uczestników!
Po raz kolejny pokazaliśmy, że uczestnicy akcji potrafią ratować ludzkie życie!