A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Uczniowie TI na zjęciach Koła Naukowego ROBOCIK

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Uczniowie TI - Koło Naukowe ROBOCIK Uczniowie TI - Koło Naukowe ROBOCIK
     Dziesięciu uczniów z klasy trzeciej Technikum w zawodzie technik informatyk bierze udział w zajęciach organizowanych przez Studenckie Koło Naukowe ROBOCIK działające przy Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Jest to cykl 4 laboratoriów, których celem jest zaprojektowanie i zaprogramowanie „Łodzi podwodnej”.
7 września 2018r. uczniowie wzięli udział w pierwszych zajęciach laboratoryjnych, które obejmowały :
•    Część teoretyczną
•    Przypomnienie podstaw programowania w języku C++.