A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

100 lat Niepodległej Polski-wystawa Instytutu Pamięci Narodowej ,,Ojcowie Niepodległości”

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Wystawa Instytutu Pamięci Narodowej Wystawa Instytutu Pamięci Narodowej
    W dniach 26-27 września w naszej szkole prezentowana była wystawa Instytutu Pamięci Narodowej ,,Ojcowie Niepodległości” poświęcona postaciom historycznym Józefowi Piłsudskiemu, Romanowi Dmowskiemu, Ignacemu Paderewskiemu, Ignacemu Daszyńskiemu oraz Wojciechowi Korfantemu i Wincentemu Witosowi, twórcom Polski Niepodległej.
    Materiały Instytutu Pamięci Narodowej zostały wykorzystane na przeprowadzonych w tych dniach lekcjach historii poświęconych tematyce 100.  rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.