Drukuj

KZL w programie MON

Opublikowano w Aktualności

    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu po raz drugi został zakwalifikowany do pilotażowego programu certyfikowanych klas wojskowych Ministerstwa Obrony Narodowej.
     W dniu 20 września 2018 r. z rąk Dyrektora Biura do Spraw Proobronnych MON Pana Waldemara Zubka odebraliśmy certyfikat uczestnictwa w II edycji pilotażowego „Programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.
    Zgodnie z założeniami programu szkoły w nim uczestniczące otrzymują od Ministerstwa Obrony Narodowej wsparcie w postaci instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia, dostęp do obiektów i sprzętu wojskowego (Wojskowe Dni Szkoleniowe raz w miesiącu) oraz wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej na zakup sprzętu i wyposażenia indywidualnego niezbędnego do realizacji programu Edukacja Wojskowa. Absolwenci szkół objęci programem po jego ukończeniu odbędą kilkutygodniowe szkolenie wojskowe w ramach skróconej służby przygotowawczej lub zostaną powołani na krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe, zakończone przysięgą wojskową. Młodzieży resort zapewni również ułatwienia w zakresie aplikowania do wojskowej służby zawodowej lub kandydackiej.