A- A A+

Film promocyjny 2020

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

100 lat Niepodległości

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
100 lat Niepodległości 100 lat Niepodległości
     Już od września ubiegłego roku szkolnego uczniowie i nauczyciele  realizują różne zadania, projekty i przedsięwzięcia upamiętniające 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
     W  ramach    obchodów   tego   wydarzenia   19    września   w  szkole  odbył  się  apel
o charakterze patriotycznym, przybliżający młodzieży losy Sybiraków po napaści Sowietów na Polskę w 1939 r. Uczniowie wysłuchali montażu słowno-muzycznego, który po raz pierwszy  został zaprezentowany w Dniu Sybiraka 17 września w kościele pw. Świętej Jadwigi, przygotowany pod kierunkiem pań Aleksandry Grochali-Hawrylewicz, Agnieszki Węgłowskiej i pana Piotra Kozaczuka.