A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
Wakacje dobiegły końca.
    3 września uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 2018/2019. Zgodnie z tradycją szkoły o godz.9.00 odbył się apel dla klas starszych, a o godz.10.00 dla klas pierwszych. Obie uroczystości uświetnili swą obecnością zaproszeni goście: Pani Teresa Dudkiewicz–Kozań, Przewodnicząca Rady Powiatu Lubańskiego oraz Pan Wojciech Zembik, Wicestarosta Lubański. Zebraną młodzież powitała Pani Lidia Błażków, Dyrektor Szkoły, która życzyła uczniom wielu sukcesów, satysfakcji i radości ze zdobywania wiedzy i umiejętności oraz wytrwałości w dążeniu do wybranych celów w nadchodzącym roku szkolnym. Po oficjalnym rozpoczęciu uczniowie udali się do klas na spotkania z wychowawcami.
Wszystkim uczniom życzymy jak najlepszych ocen, entuzjazmu i zapału do nauki. Powodzenia!