A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Viva Espania – praktyki zawodowe dla ambitnych uczniów w Walencji

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Viva Espania – informatyk i logistyk Viva Espania – informatyk i logistyk
     29 lipca 2018 roku kolejne dwie grupy uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu kształcące się w zawodach technik informatyk i technik logistyk wróciły z zagranicznych praktyk. Młodzież odbyła praktyki w hiszpańskich przedsiębiorstwach w Walencji w ramach europejskiego programu POWER VET, realizowanego przez szkołę pod nadzorem pani dyrektor, Lidii Błażków. W czasie pobytu w Hiszpanii uczniom towarzyszyli opiekunowie ze strony szkoły, panie Monika Połetek i Monika Ozga.
    Uczniowie mieli możliwość poznania zagranicznego rynku usług w swoich branżach, doskonalenia umiejętności zawodowych, językowych, a także interpersonalnych i komunikacyjnych. W czasie wolnym od pracy mieli okazję pozwiedzać Walencję i poznać okoliczne atrakcje turystyczne. Była to także świetna okazja, by nauczyć się podstaw języka hiszpańskiego.
     Młodzież uczestnicząca w praktykach wróciła pełna wrażeń i z nowymi doświadczeniami zawodowymi. Warto dodać, że wcześniej, w ramach tego samego programu „Viva Espania – praktyki zawodowe dla ambitnych uczniów” realizowanego przez szkołę, w zagranicznych praktykach uczestniczyli także uczniowie, którzy pogłębiali swoje umiejętności w hotelarstwie, gastronomii oraz reklamie. Takie doświadczenia otwierają uczniom szerokie perspektywy zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku pracy.