A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Wojskowy obóz szkoleniowy

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Wojskowy obóz szkoleniowy Wojskowy obóz szkoleniowy
      18 czerwca 2018 r. podczas wojskowego obozu szkoleniowego, odbywającego się na terenie JW 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu, uczniowie klasy drugiej, którzy realizują program pilotażowy MON "Edukacja wojskowa", odbyli egzamin kończący 1. rok nauki. Najpierw uczniowie przystąpili do rozwiązania testu, a potem wykazali się następującymi umiejętnościami praktycznymi:
- pokonywanie terenu różnymi sposobami,
- sygnały dowodzenia i łączności,                                                                                            
- elementy musztry indywidualnej,                                                                                              
- ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej,                                                                      
- łączne czynności do strzelania nr 1 i 2,                                                                                        
 - składanie i rozkładanie broni,                                                                                                      
 - ćwiczenia przygotowawcze z broni strzeleckiej - norma nr 3.

Wszystkim uczniom gratulujemy wysokich wyników, a żołnierzom - instruktorom z 23 ŚPA z Bolesławca za profesjonalne szkolenie młodzieży bardzo dziękujemy.