A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Laureatki konkursu „Finansoaktywni” w Warszawie

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Laureatki konkursu „Finansoaktywni” w Warszawie Laureatki konkursu „Finansoaktywni” w Warszawie
     4 edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Finansoaktywni” zorganizowanego przez Ministerstwo Finansów zakończyła się sukcesem zespołu z klasy III Technikum w zawodzie technik organizacji reklamy w składzie: Amanda Kubś, Agata Łukasik i Małgorzata Suśniak.
   Konkurs kierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Łącznie wpłynęło 180 projektów konkursowych. Projekt uczennic z 3TR znalazł się wśród pięciu zwycięskich w kategorii: Szkoły Ponadgimnazjalne.. Dziewczyny zaproponowały budowę parku do StreetWorkout i rozbudowanie Skateparku oraz budowę małego rolkowiska.
    W nagrodę uczennice wraz z opiekunem, panią Moniką Ozgą spędziły dwa dni w Warszawie. Zaproszenie na wycieczkę do Warszawy i uroczystą galę zostało wręczone przez panią Barbarę Czarnecką, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubaniu. 14-go czerwca wszyscy laureaci odebrali nagrody rzeczowe w Ministerstwie Finansów i zwiedzili Centrum Pieniądza NBP. Nagrody wręczane były przez pana Pawła Cybulskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów i panią Annę Maksym, zastępcę dyrektora Departamentu Budżetu Państwa.
Uczennicom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!