A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

X SZKOLNA OLIMPIADA HISTORYCZNA

Opublikowano w Aktualności

     Już po raz dziesiąty w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej odbyła się w Szkolna Olimpiada Historyczna. Tematem tegorocznej edycji  była postać Anatola Sawickiego , Patrona klas mundurowych. Zadaniem uczniów było przygotowanie albumów poświęconych bohaterowi.
     Na olimpiadę wpłynęło 21 prac uczniów ze wszystkich typów szkół .Wiele ze złożonych prac wyróżniało się pomysłowością i oryginalnością. Ostatecznie 13 czerwca 2018 r. wyłoniono zwycięzców:
I miejsce - Jana Kovalska ( I B SB )
II miejsce - Agata Butrym ( 2TL )
III miejsce - Kamil Nowak ( 2  TR )
Gratulujemy zwycięzcom

Już po raz dziesiąty w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej odbyła się w Szkolna Olimpiada Historyczna. Tematem tegorocznej edycji  była postać Anatola Sawickiego , Patrona klas mundurowych. Zadaniem uczniów było przygotowanie albumów poświęconych bohaterowi.

Na olimpiadę wpłynęło 21 prac uczniów ze wszystkich typów szkół .Wiele ze złożonych prac wyróżniało się pomysłowością i oryginalnością. Ostatecznie 13 czerwca 2018 r. wyłoniono zwycięzców:

I miejsce - Jana Kovalska ( I B SB )

II miejsce - Agata Butrym ( 2TL )

III miejsce - Kamil Nowak ( 2  TR )

Gratulujemy zwycięzcom .