A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Kolejna edycja symulacji rozmowy kwalifikacyjnej

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej
     6 czerwca 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu odbyła się kolejna edycja symulacji profesjonalnej rozmowy kwalifikacyjnej, w której wzięli udział uczniowie z klas trzecich czteroletniego technikum w zawodzie technik hotelarstwa i technik informatyk. Uczniowie, którzy zgłosili się do tego przedsięwzięcia, wcielili się w rolę kandydatów ubiegających się o miejsce pracy w wymarzonej firmie i na forum swoich rówieśników z klasy zaprezentowali się przed komisją rekrutacyjną, próbując przekonać potencjalnego pracodawcę, że spełnią jego oczekiwania oraz przyniosą jak najlepsze korzyści firmie. Kandydaci ubiegali się o stanowiska kelnera, recepcjonistki oraz programisty.
      Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzili pan Jarosław Bakuniak – przedsiębiorca, właściciel Firmy OVB z branży ubezpieczeniowej, pani Dorota Ołpińska, nauczyciel matematyki i doradca zawodowy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu oraz pani Aneta Palka, doradca zawodowy, pośrednik pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Lubaniu, która co roku przeprowadza wśród uczniów warsztaty sporządzania dokumentów aplikacyjnych i przygotowuje młodzież do profesjonalnej rozmowy kwalifikacyjnej.

     Członkowie komisji oceniali poprawność sporządzonych przez młodzież dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa miała tradycyjny charakter i przebiegała według z góry ustalonego scenariusza, natomiast pytania, które padały podczas rozmowy, wymagały od kandydatów wcześniejszego przygotowania oraz kreatywności.
     Rozmowa kwalifikacyjna jest niewątpliwie ważnym doświadczeniem podczas poszukiwania pracy, a odpowiednie przygotowanie pozwala opanować zdenerwowanie oraz, co najważniejsze, zaprezentować się w jak najlepszym świetle.
     Dziękujemy Oli Ostrowskiej, Edycie Bryłce, Carlosowi Zubkowi oraz Michałowi Wijaszce za wykonanie nietypowego zadania, jakim był udział w symulacji. Gratulujemy umiejętności autoprezentacji, otwartości i komunikatywności.