A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Animatorzy w Grecji

Opublikowano w Aktualności

     W marcu w naszej szkole odbywał się kurs animatora. Po jego ukończeniu chętne osoby mogły wziąć udział w rekrutacji. Ci, którzy przeszli ją pomyślnie, wyjechali w maju na tydzień szkoleniowy do Grecji.  Z naszej szkoły byli to Iga i Bartek . Uczniowie mogą podjąć wakacyjną pracę w Polsce lub za granicą.