A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Konkurs: „Świat oczami młodych – ratujemy klimat”

Opublikowano w Aktualności

      W maju 2018 roku uczennica klasy II Technikum w zawodzie technik organizacji reklamy – Magda Jachyra wzięła udział w konkursie plastycznym „Świat oczami młodych – ratujemy klimat”, którego organizatorami były Fundacja Banku Ochrony Środowiska i Poczta Polska. Konkurs polegał na przygotowaniu projektu znaczka pocztowego. Na konkurs zostało przesłanych 1928 projektów. Mamy nadzieję, że praca Magdy znajdzie uznanie w oczach jurorów, trzymamy kciuki.
      Projekty biorące udział w konkursie można oglądać na stronie internetowej:
http://oczamimlodych.pl/projekty