A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Otwarcie nowoczesnej pracowni informatycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Otwarcie pracowni informatycznej Otwarcie pracowni informatycznej
      W dniu 30 maja 2018r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnej pracowni wyposażonej w sprzęt komputerowy i multimedialny w ramach realizowanego projektu „Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści”.
     Symboliczną wstęgę przecięli: Walery Czarnecki ,Starosta Lubański , Anna Adamska, Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu oraz Lidia Błażków, Dyrektor Szkoły. Prezentacja nowych urządzeń zgromadziła wielu uczniów i kadrę projektu. W spotkaniu uczestniczyli Małgorzata Gut-Twardowska ,kierownik merytoryczny projektu , Edyta Juncewicz-Trela, koordynator ds. młodzieży oraz pani Magdalena Sibilska, opiekun sali dydaktycznej wraz z młodzieżą klasy 2 Technikum w zawodzie technik informatyk.

    Ze środków projektu „Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści” do pracowni zostały zakupione pomoce dydaktyczne, z których będą korzystać uczniowie kształcący się w zawodach objętych wsparciem. Jest to interaktywny zestaw z tablicą dotykową , 16 komputerów stacjonarnych, komputer serwer, skaner ręczny z oprogramowaniem 3D .Celem realizacji wszystkich planowanych zadań projektowych jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego i wzrost konkurencyjności absolwentów technikum ZSP im. KZL na rynku pracy, co bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia ich szans na zatrudnienie.