A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Pożegnanie absolwentów 2018r.

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Pożegnanie absolwentów 2018r. Pożegnanie absolwentów 2018r.
      W piątek 27 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas maturalnych: III Liceum ogólnokształcącego ratownictwo medyczne i promocja zdrowia, III Liceum ogólnokształcącego proobronnego, IV Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, IV Technikum w zawodzie technik hotelarstwa, IV Technikum w zawodzie technik informatyk oraz IV Technikum w zawodzie technik organizacji reklamy. Uroczystość swoją obecnością uświetniło wielu gości,  wśród nich: pan Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, pani Teresa Dudkiewicz – Kozań – Przewodnicząca Powiatu Lubańskiego, pan Walery Czarnecki – Starosta Lubański, pan płk SG Roman Łubiński – Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, pan ppłk SG Marek Koch – Zastępca Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, pan mjr Robert Lisiak z 23 Pułku Artylerii w Bolesławcu, pan Czesław Kusk – Komendant Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej ,,BARYT” w Stanisławowie, pan Andrzej Kobzda – Wiceprezes Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej ,,COMMANDO” w Bolesławcu, pan Józef Wieczorek – Przewodniczący Rady Rodziców i pani Anna Lewandowska – przedstawiciel Rady Rodziców. W czasie uroczystości głos zabrali pani Lidia Błażków, dyrektor szkoły, oraz pan Cezary Przybylski i pan Walery Czarnecki, życząc absolwentom połamania piór na egzaminach maturalnych i zawodowych, dużo szczęścia oraz realizacji celów osobistych i zawodowych. Wszyscy absolwenci otrzymali świadectwa, a uczniowie wyróżniający się w szkole osiąganymi wynikami z przedmiotów i na konkursach, zachowaniem, frekwencją oraz zaangażowaniem w pracę na rzecz szkoły zostali nagrodzeni dyplomami i książkami. Szczególne podziękowania otrzymał Krzysztof Nowak, absolwent Technikum informatycznego, wieloletni przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. Pani Dyrektor w imieniu wszystkich nauczycieli podziękowała mu za niezwykłą kreatywność, słowność i wyjątkową czteroletnią współpracę. Słowa podziękowania usłyszeli również wychowawcy klas maturalnych oraz rodzice uczniów. W  imieniu absolwentów głos zabrała Oliwia Wojciechowska, dziękując nauczycielom i rodzicom za wsparcie  oraz słowa otuchy i motywacji. Zgodnie z tradycją młodsi koledzy odśpiewali ,,Dezyderatę” oraz zaprezentowali pełen humoru program artystyczny. Wspólne i być może ostatnie w takim gronie zdjęcia zakończyły uroczystość.