A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

OBÓZ SZKOLENIOWY Z RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Obóz szkoleniowy RM Obóz szkoleniowy RM
     W dniach 04 – 08 maja 2018r. uczniowie liceum ogólnokształcącego o profilu ratownictwo medyczne, pod kierunkiem instruktorów z Sekcji Ratownictwa Medycznego Jednostki Poszukiwawczo – Ratowniczej „ Baryt” ze Stanisławowa oraz instruktorów z Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu pogłębiali wiedzę i umiejętności z zakresu działań ratownictwa medycznego.
Szkolenie obejmowało:
- zapoznanie ze sprzętem ratunkowym znajdującym się w karetce pogotowia oraz wykorzystanie go w praktycznym działaniu,
- transport poszkodowanych,
- praktyczne aspekty prowadzenia akcji ratowniczych w strefach zagrożenia,
- samoewakuację z odwróconego pojazdu,
- podjęcie poszkodowanych z odwróconego pojazdu oraz przystąpienie do RKO.
    W trakcie szkolenia uczniowie spotkali się z dietetykiem klinicznym, panią Anetą Szmajdzińską, która przedstawiła im zasady zdrowego odżywiania oraz dokonała pomiarów.
Zajęcia cieszyły się wśród młodych ratowników bardzo dużym zainteresowaniem.