A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Szkolenie wojskowe w KZL-u

Opublikowano w Aktualności

  

G A L E R I A
Szkolenie wojskowe w KZL-u Szkolenie wojskowe w KZL-u
    22 marca 2018 r. na terenie JW. 23 Śląskiego Pułku Artylerii, a 19 kwietnia 2018 r. na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej uczniowie z klas proobronnych realizujących przedmiot edukacja wojskowa uczestniczyli w kolejnych szkoleniach prowadzonych przez żołnierzy – instruktorów z Jednostki Wojskowej 23 Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca.
Realizowane w formie praktycznej zagadnienia to:
- taktyka – działanie podczas marszu, szyki marszowe i patrolowe,
- OPBMR - posługiwanie się sprzętem i indywidualnymi środkami chroniącymi przed  skażeniami,
- wychowanie fizyczne – elementy walki w bliskim kontakcie,
- musztra – musztra indywidualna.

Bardzo dziękujemy za tak profesjonalne zajęcia.