A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Szkolenie w Straży Granicznej w Lubaniu

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Szkolenie z symulacji wypadku Szkolenie z symulacji wypadku
      5 kwietnia 2018 r. uczniowie klasy drugiej Liceum ogólnokształcącego proobronnego uczestniczyli w kursie doskonalącym „Samochodowy symulator ratowniczy – ewakuacja z pojazdu”, który prowadzony był przez instruktorów ratownictwa medycznego SG na terenie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Głównym celem kursu było przeprowadzenie samoewakuacji z przewróconego lub przechylonego pojazdu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w sposób minimalizujący ryzyko powstania dodatkowych urazów. Nie obeszło się również bez przypomnienia zasad resuscytacji krążeniowo – oddechowej oraz ćwiczenia tej umiejętności na najnowszych fantomach.