A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Szkolenie z pierwszej pomocy - LR

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Szkolenie z pierwszej pomocy klasy LR Szkolenie z pierwszej pomocy klasy LR
      13 kwietnia 2018 r. uczniowie klasy drugiej Liceum ogólnokształcącego ratownictwo medyczne i promocja zdrowia przeprowadzili pokaz dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lubaniu na temat resuscytacji krążeniowo – oddechowej przy użyciu automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED oraz pierwszej pomocy w przypadku zadławień przy użyciu fantomu ACU FAST. Dodatkowo uczniowie pod okiem przyszłych ratowników mogli nauczyć się opatrywać rany w urazach kostno – stawowych. Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży i nauczycieli.