A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Lekcja multimedialna „ 1920 DUCH ŻOŁNIERZA POLSKIEGO”

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Lekcja multimedialna LW Lekcja multimedialna LW
     W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej od września 2017r. realizowany jest „Pilotażowy program wspierania przez Ministerstwo Obrony Narodowej Szkół Ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe”, który zakłada m.in. przeprowadzenie zajęć o tematyce historyczno-wojskowej obejmujących zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne.
     Atrakcyjną dla uczniów propozycją ukazywania historii są lekcje multimedialne przeprowadzone z  wykorzystaniem materiałów dydaktycznych z otrzymanego z MON pakietu edukacyjnego.
     Uczniowie uczęszczający do klasy 2 Liceum ogólnokształcącego proobronnego uczestniczyli w lekcji multimedialnej pt.„1920  DUCH  ŻOŁNIERZA  POLSKIEGO” przeprowadzonej przez panią Urszulę Hetnar. Celem lekcji było zwrócenie uwagi na kluczowe cechy żołnierza i oficera Wojska Polskiego, które są warunkiem zwycięstwa na polu walki, tj. odwaga, roztropność, wiedza i kompetencje, ukazane na przykładzie wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku. Uczniowie po zapoznaniu się z materiałami przygotowali w grupach krótkie wystąpienia na zadany temat, a następnie liderzy  zaprezentowali je na forum klasy. Lekcję zakończył test sprawdzający wiedzę uczniów na temat wojny polsko-bolszewickiej 1920.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.