A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Technik logistyk przygotowuje się do wyjazdu na praktyki do Hiszpanii – telekonferencje

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Telekonferencja TL Telekonferencja TL
     Uczniowie Technikum w zawodzie technik logistyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w lipcu wyjadą na praktyki do Hiszpanii. W związku z tym w szkole trwają przygotowania do tego wyjazdu. I tak 4 kwietnia 2018 r. uczniowie uczestniczyli w telekonferencji z reprezentującą partnerską organizację przyjmującą Universal Mobility Sl szefową biura w Walencji panią Karoliną Jawniak . ,,Jest to jedno z działań realizowanych w ramach projektu Viva Espania – praktyki zawodowe dla ambitnych uczniów, realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe” - informuje Lidia Błażków, dyrektor Szkoły.

Te inne działania, które poprzedziły Telekonferencję, to m.in.. udział młodzieży w rekrutacji do projektu oraz opracowanie przez zakwalifikowanych uczniów anglojęzycznych cv, które zostały przesłane do hiszpańskiego partnera projektu. Podczas wspomnianej telekonferencji uczniowie mieli możliwość zadać pytania, podzielić się swoimi spostrzeżeniami oraz przedstawić swoje preferencje związane z miejscem odbywania praktyk.
Przed uczniami jeszcze jedno działanie, które ma celu jak najlepsze przygotowanie ich do udziału w praktykach. Są to szkolenia kulturowo-pedagogiczne i językowe, które odbędą się już wkrótce.
     To będzie drugi z kolei wyjazd uczniów ZSP im. KZL na praktyki do Hiszpanii. Pierwszy miał miejsce w styczniu, a uczestniczyło w nim 32 uczniów z trzech typów techników. Jego rezultaty mogliśmy poznać w czasie Forum Zawodowego, które odbyło się w szkole 14.03.2018 r. Uczniowie przygotowali prezentacje, które przybliżyły ich pobyt w Hiszpanii oraz pokazały korzyści uczestnictwa w projekcie.
Całość prac związanych z realizacją projektu nadzoruje dyrektor szkoły Lidia Błażków, koordynatorem projektu jest pani Edyta Juncewicz-Trela, a na lipcowe praktyki w roli opiekuna ze strony szkoły wyjedzie z młodzieżą pani Monika Połetek.