A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Wykłady na Politechnice Wrocławskiej

Opublikowano w Aktualności

     27 marca uczniowie technikum w zawodzie technik logistyk wyjechali na Politechnikę Wrocławską w ramach projektu Zawodowy Dolny Śląsk. Grupa uczestniczyła w zajęciach, których tematem były „Procesy zaopatrzenia w przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych”. Młodzi logistycy łączyli wiedzę teoretyczną z praktyczną np. grając w grę, w której musieli dokonywać odpowiedniej ilości  zamówień, zachowując opłacalność dla swojej firmy.