A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

SZKOLENIE MŁODZIEŻY

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Szkolenie młodzieży klas mundurowych Szkolenie młodzieży klas mundurowych
08 marca 2018r. instruktorzy – funkcjonariusze z Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzili szkolenie z technik interwencji z uczniami klasy mundurowej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu. Uczniowie uczestniczyli w praktycznych zajęciach z technik interwencji z wykorzystaniem sprzętu, zakupionego przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Starostwo Powiatowe w Lubaniu, niezbędnego do realizacji tego typu szkoleń.
Szkolenie to cieszyło się wśród młodzieży bardzo dużym  zainteresowaniem.