A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Animator czasu wolnego

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Animator czasu wolnego Animator czasu wolnego
1 i 2 marca 2018 r. w naszej szkole odbywał się kurs na animatora czasu wolnego prowadzony przez Pana Krzysztofa Sikorskiego z Akademii Rainbow. Ukończenie kursu podnosi kwalifikacje zawodowe na rynku pracy i umożliwia podjęcie pracy w okresie wakacji lub ferii zimowych. Animator przygotowuje się do pracy zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi, umie zorganizować m. in. gry i zabawy rekreacyjne, gry terenowe, zajęcia taneczne, aqua aerobic.

Młodzież, która ukończyła kurs, może wziąć udział w procesie rekrutacyjnym i starać się o pracę już w sezonie letnim 2018.