A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

SZKOLENIE STRZELECKIE

Opublikowano w Aktualności

 

G A L E R I A
Szkolenie strzeleckie Szkolenie strzeleckie
     22 lutego br. instruktorzy z 23 pułku artylerii przeprowadzili szkolenie z uczniami klasy mundurowej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu.
     W trakcie dotychczasowego szkolenia realizowanego od września ubiegłego roku młodzież poznała już podstawy regulaminów, taktyki, szkolenia strzeleckiego, medycznego, obrony przed bronią masowego rażenia i innych przedmiotów niezbędnych w opanowaniu wojskowej wiedzy i umiejętności zawartych w „Pilotażowym programie w zakresie szkolenia wojskowego w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe”.

     Tym razem uczniowie klasy mundurowej uczestniczyli w praktycznych zajęciach z taktyki i szkolenia strzeleckiego, przeprowadzonych przez instruktorów z 23 pułku artylerii na strzelnicy garnizonowej. Po instruktażu kierownik zajęć omówił warunki BHP oraz zagadnienia szkoleniowe. Umiejętność wykonywania zadań ogniowych i posługiwania się karabinkiem, a także znajomość budowy broni to wojskowe abecadło. Podczas zajęć uczniowie poznali czynności przygotowawcze do strzelania, tj. ładowanie magazynków, przygotowanie, składanie i rozkładanie broni oraz jej obsługę.
     Podczas zajęć z taktyki uczniowie nabywali umiejętności przetrwania w warunkach środowiska naturalnego (SERE - Survival, Evasion, Resistance and Escape) oraz uczyli się zachowań żołnierza w różnych sytuacjach taktycznych. Bezpośredni kontakt z żołnierzami stanowi dla młodzieży jedną z atrakcyjniejszych form poznawania specyfiki żołnierskiej służby, a przekazywanie przez artylerzystów doświadczeń z misji pełnionych poza granicami kraju - cenną lekcję wojskowej profesji.
     W zajęciach wykorzystano sprzęt zakupiony w ramach pilotażowego projektu z dotacji MON i Starostwa Powiatowego w Lubaniu.

 

kpt. Remigiusz Kwieciński
Eliza Sławińska