A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Spotkanie ze studentem Akademii Marynarki Wojennej z Gdyni

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Wizyta studenta Akademii Marynarki Wojennej z Gdyni Wizyta studenta Akademii Marynarki Wojennej z Gdyni
      W dniu 09.02.2018r. gościliśmy w naszej szkole mat pchor. Marcina Sławińskiego – studenta II roku na wydziale Mechaniczno – Elektrycznym na kierunku mechatronika w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Podchorąży omówił możliwości studiowania absolwentów naszej szkoły na studiach cywilnych oraz wojskowych, przedstawiając  przy tym szczegóły dotyczące rekrutacji.
     Akademia Marynarki Wojennej to uczelnia z tradycjami i bogatą historią. AMW jako jedyna z uczelni wojskowych działa nieprzerwanie do dziś, kształcąc podchorążych, studentów cywilnych oraz kadry marynarskie. Kształcenie w Akademii odbywa się na studiach I, II i III stopnia oraz studiach podyplomowych w obszarze nauk technicznych, społecznych i humanistycznych. W Akademii można podjąć naukę na czterech wydziałach:

     - Wydziałał Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego,
     - Wydział Mechaniczno – Elektryczny,
     - Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich,
     - Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych.

 

    Było to spotkanie - jedno z wielu, jakie organizujemy w szkole, aby obecnym i przyszłym absolwentom wskazać możliwość realizacji swoich planów zawodowych i wyboru właściwej ścieżki kariery.