A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Anatol Sawicki - Patronem Klas Mundurowych

Opublikowano w Aktualności

      W dniu 12 stycznia 2018r uczniowie z klas proobronnych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Kombatantów Ziemi Lubańskiej wybierali patrona klas mundurowych. Został nim Anatol Sawicki.
     Postać Patrona powinna stanowić dla kadetów wzór postawy, a Jego historia powinna być dla uczniów inspiracją w ich ścieżce rozwoju. Wyboru Patrona dokonano z uwzględnieniem lokalnej historii i tradycji. W ramach popularyzacji wiedzy o Patronie już niedługo szkoła przeprowadzi konkurs tematyczny poświęcony Anatolowi Sawickiemu.
     Zadanie zostało zlecone w ramach nowego programu wychowawczego klas mundurowych objętych pilotażowym programem „Edukacji Wojskowej” pod patronatem Ministra Obrony Narodowej.


Monika Łyp
Eliza Sławińska