A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w KZL-u

Opublikowano w Aktualności

      Badania Biblioteki Narodowej w 2016 roku wykazały, że 37% Polaków czyta jedną książkę rocznie. Co dziesiąty Polak czyta 7 i więcej książek rocznie. Aż 63% rodaków nie czyta w ogóle książek (www.bn.org.pl/.../1338-czytelnictwo-polakow-2016-–-raport-biblioteki-narodowej). Dlatego w wyniku prac Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zespołu ds. promocji i upowszechniania czytelnictwa oraz zgodnie z zapisami Paktu dla Kultury i „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020” został opracowany Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016 - 2020. W przygotowanie, a także koordynację dokumentu zaangażowane są trzy narodowe instytucje kultury: Biblioteka Narodowa, Instytut Książki oraz Narodowe Centrum Kultury. Program obejmuje promocję i upowszechnianie czytelnictwa i książki wśród nieczytających poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych oraz uzupełnienie zbiorów bibliotecznych o nowości wydawnicze. Biblioteka ma być jedną z podstawowych przestrzeni kontaktu z książką.

    Biblioteka szkolna w Czteroletnim Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu po złożeniu wniosku została zakwalifikowana do Programu. Na zakup nowości wydawniczych Szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 15 000,00 złotych (20 % to środki własne Starostwa Powiatowego w Lubaniu jako organu prowadzącego i 80 % to środki pochodzące z budżetu państwa). Zakupionych zostało 785 książek. Wszystkie odpowiadają zainteresowaniom i potrzebom czytelniczym uczniów. To oni sami wskazywali interesujące ich tytuły, opracowując listy „Książek, które warto przeczytać” (wśród nich są także lektury), w trakcie rozmów z bibliotekarzami lub w formie wypowiedzi ankietowych. Zakupione książki cieszą się zainteresowaniem szkolnych czytelników. Wyraźnie wzrosła liczba wypożyczanych książek. Średnia dzienna wypożyczeń w I semestrze w roku szkolnym 2016/2017 wynosiła 17 książek.

     W analogicznym okresie w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 30 książek. Uczniowie poszukują książek o różnej tematyce - od poezji poprzez horrory, kryminały, fantasy do romansów. Cieszy fakt, że zwiększyła się także ilość wypożyczanych lektur. Wśród autorów są m.in.: E. Cherezińska, K. Bonda, K. Michalak, Z. Miłoszewski, M. Olszewski, M. Niedźwiedzka, T. Sekielski, A. Sapkowski, J. Jax, M. Gutowska – Adamczyk, A. Grabowska, M. Szczygieł, ks. J. Kaczkowski, R. Franczak, M. Gretkowska, H. Sienkiewicz, B. Prus, H. Krall, B. Schulz, J. Andrzejewski, St. Wyspiański, J. Słowacki, A. Mickiewicz, Z. Nałkowska, S. Żeromski, R. Mróz, Sz. Twardoch, B. Rosiek, H. Coben, T. Gerritsen, J. Nesbo, K. Follett, J. K. Rowling, C. Läckberg, N. Sparks, I. Falcones, S. King, I. Kazuo, G. Masterton, M. Puzo, D. Glukovsky, L. Cohen, R. Riordan, A. de Mello, G. Marquez, D. Brown, J. Moyes, W. Szekspir, Sofokles, F. Dostojewski, Platon, F. Kafka, P. Coelho, J. Green, V. Roth, P. Meyer. To tylko 56 nazwisk. Jest ich znacznie więcej. Uczniowie, dzięki swobodnemu dostępowi do księgozbioru, akcji promującej nowości wydawnicze w szkolnej bibliotece pn. „Nowe, świeże, świeżutkie, jeszcze cieplutkie” oraz dostosowaniu czasu pracy biblioteki do ich potrzeb i oczekiwań , mają możliwość zapoznania się z interesującymi ich wydawnictwami.

Wspaniała poetka i noblistka Wisława Szymborska mówiła, że …

 

     Ponadto uczniowie ZSP im. KZL w minionym roku brali udział w konkursach czytelniczych (z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, na temat znajomości życia i twórczości Henryka Sienkiewicza oraz Josepha Conrada, „ABC wiedzy o książce i słowie”, „Skąd ten rekwizyt?” ), akcji bibliotecznej („Randka w ciemno z książką”), spotkaniach z lokalnymi twórcami literackimi (Hubertem Horbowskim, członkiem Dolnośląskiej Grupy Literackiej Nurt, Elżbietą Śnieżkowską – Bielak, członkiem Związku Literatów Polskich) , projekcie czytelniczym („Upoluj swoją książkę” organizowanym z inicjatywy Instytutu Książki i Krakowskiego Biura Festiwalowego oraz platformy e-bookowej Woblink.com, które z ogromnym sukcesem od czterech lat realizują ogólnopolską akcję promującą czytelnictwo „Czytaj PL”, obejmującą swoim zasięgiem kilkanaście największych polskich miast). Biblioteka ZSP im. KZL współpracuje z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim oraz z Hurtownią Taniej Książki Tuliszków. Od kilku już lat prowadzi także akcję pn. „Podaruj książkę bibliotece”. Ma ona charakter nie tylko ogólnoszkolny, ale wręcz lokalny. Wszyscy, którzy chcą podzielić się z innymi czytelnikami książkami, które przeczytali, mogą je oddać bibliotece i polecić. W związku z zakupionymi nowościami trwa konkurs pn. „Napisz recenzję. Zachęć do przeczytania TEJ książki”. Konkurs skierowany jest do uczniów i pracowników szkoły. Jego celem jest rozbudzenie zainteresowania nowościami wydawniczymi, rozwój czytelnictwa oraz sprowokowanie pasji redakcyjnej wśród uczniów i pracowników.

            Wszystkie działania realizowane w ZSP im. KZL w Lubaniu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa mają jeden cel – rozbudzić pasję czytelnictwa wśród młodych ludzi. Wszak Cyprian Kamil Norwid mówił:

„Cóż za rzecz przedziwna

Czytanie! – jako gałąź oliwna

Lub migdałowy kwiat.”

 

AP