A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Szkolenie nt. intubacji przy wykorzystaniu video – laryngoskopu

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Szkolenie LR Szkolenie LR
     W dniu 29 stycznia 2018 r. na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu przy współpracy z firmą SymulMed Jarosław Kalenik zorganizowano dla uczniów z klas liceum ogólnokształcącego ratownictwo medyczne i promocja zdrowia warsztaty nt. "Intubacja przy wykorzystaniu video-laryngoskopu Airtrag". Zajęcia cieszyły się wśród młodzieży bardzo dużym zainteresowaniem. Organizatorom bardzo serdecznie dziękujemy za profesjonalne szkolenie.