A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Zimowy obóz szkoleniowy 2018

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Obóz zimowy klas LW Obóz zimowy klas LW
     W dniach 08 - 12.01.2018r. w Szklarskiej Porębie odbył się zimowy obóz szkoleniowy dla uczniów klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego proobronnego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu, nad którymi patronat sprawuje OSS SG w Lubaniu.
    Każdy dzień rozpoczynał się o 6:00 pobudką i poranną zaprawą. Po śniadaniu o godzinie 8:00 miał miejsce pierwszy blok zajęć, który trwał do godziny 14:00 i obejmował zagadnienia z zakresu: nauki jazdy na nartach biegowych, biathlonu, topografii terenów górzystych.
Zajęcia z biathlonu prowadzone były pod czujnym okiem instruktorów: Joanny Badacz (sędzia międzynarodowy w biathlonie) oraz Andrzeja Kozińskiego (trener kadry juniorów w biathlonie podczas Olimpiady w Soczi) i dzięki temu ogromnie spodobały się młodzieży.

    W drugim bloku szkoleniowym, który rozpoczynał się po obiedzie i trwał do godz. 18:00, uczniowie zgłębiali tematy:
- organizacji służby wewnętrznej,
- czarnej taktyki oraz technik interwencji,
- działania służbowego sprzętu łączności oraz zasad nawiązywania łączności radiowej,
- budowy i działania sprzętu obserwacyjnego SG oraz taktyki działania w warunkach ograniczonej widoczności.
     Każdy dzień szkoleniowy kończył się o godzinie 22:00, a dodatkowe służby wewnętrzne wyznaczane uczniom w nocy były sprawdzianem ich wytrwałości i odporności.
Młodzież dzielnie sprostała postawionym przed nią zadaniom, a każdy z uczestników obozu mógł przeżyć wspaniałą przygodę.