A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

STUDNIOWKA 2018

Opublikowano w Aktualności

        Styczeń w kalendarzu szkoły oznacza, że do matury pozostało tylko około 100 dni. Przed wzmożonym okresem powtórek, nadszedł czas na tradycyjny Bal Studniówkowy. Tegoroczni maturzyści naszej szkoły „studniówkę” przetańczyli w gościnnym pałacu Łagów. Wśród bawiących się byli maturzyści z klas trzecich liceum ogólnokształcącego ratownictwo medyczne i promocja zdrowia oraz proobronnego, a także klas czwartych technikum gastronomicznego, informatycznego, hotelarskiego i technikum w zawodzie technik organizacji reklamy. Serdeczne słowa pani Dyrektor i pięknie odtańczony polonez zapoczątkowały wielogodzinną zabawę, przerwaną humorystycznym programem artystycznym. Miejmy nadzieję, że tak udany Bal Studniówkowy przełoży się na dobre wyniki podczas egzaminów maturalnych, czego naszym tegorocznym maturzystom serdecznie życzymy.