A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Odprawa przed wyjazdem na zagraniczne praktyki do Hiszpanii

Opublikowano w Aktualności

      W dniu 4.01.2017 r. odbyło się zebranie z uczestnikami projektu „Viva Espania – praktyki zawodowe dla ambitnych uczniów” realizowanego w ramach programu POWER VET.
     Pani dyrektor Lidia Błażków powitała wszystkich zebranych, którzy w dniu 7 stycznia 2018 roku wyjeżdżają na zagraniczne praktyki do Hiszpanii – zakwalifikowanych do projektu uczniów reprezentujących zawody: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji reklamy oraz nauczycieli pełniących podczas pobytu młodzieży w hiszpańskich miastach Granadzie i Walencji funkcje opiekunów grup, panie Barbarę Miszkowską, Iwonę Szwarczyńską i Monikę Melę.

      Podczas spotkania pani dyrektor pogratulowała uczestnikom projektu odwagi w podjęciu decyzji o udziale w nim oraz podkreśliła, że każdy z uczniów zdobędzie nowe umiejętności oraz lepsze przygotowywanie do aktywności i mobilności w życiu zawodowym. Większość pracodawców w przypadku rekrutacji zwraca szczególną uwagę na doświadczenie kandydata. Uczestnictwo w praktyce, w firmie zlokalizowanej w innym kraju jest bardzo mocnym punktem w CV, a uzyskane umiejętności z pewnością stają się silnym atutem kandydata. Dodatkowym walorem zagranicznego stażu jest także doskonalenie języka obcego.
      Pani dyrektor Lidia Błażków dodała, że praktyka zagraniczna to nie tylko sama praca. Podczas pobytu w Hiszpanii wszyscy uczestnicy projektu będą mieli okazję do poznania samego kraju, jego kultury, języka, ludzi i atrakcji turystycznych Granady i Walencji.
     Podczas spotkania pani dyrektor przypomniała młodzieży o przestrzeganiu postanowień zawartych w Regulaminie pobytu uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu na praktykach zawodowych w Hiszpanii i ogólnie przyjętych zasadach bezpieczeństwa w czasie podróży, organizowanych wycieczek czy w drodze z miejsca praktyk do miejsca zakwaterowania oraz samodzielnego poruszania po mieście w czasie wolnym. Zobowiązała także uczniów do przykładnej współpracy z opiekunami, respektowania poleceń i ustalonych zasad organizacyjnych.

       Na koniec zebrania pani dyrektor życzyła wszystkim uczestnikom projektu powodzenia w realizacji projektu, w zdobywaniu wysokiej jakości doświadczeń zawodowych i pozytywnych wrażeń z pobytu w Hiszpanii.