A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Szkolne jasełka

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Jasełka 2017 Jasełka 2017
       Okres poprzedzający święta Bożego Narodzenia jest nie tylko czasem spotkań przy opłatku, ale również refleksji. Pytanie o znaczenie tych świąt pojawia się wtedy bardzo często i skłania do zadumy nad tym, co w życiu ważne, oraz do wspomnień. Tegoroczne jasełka szkolne, które odbyły się w pachnące choinką i świątecznymi potrawami piątkowe przedpołudnie 22 grudnia 2017 r., miały właśnie taki refleksyjny charakter. Po wigilijnych spotkaniach wychowawców z uczniami wszyscy udali się na szkolne jasełka, w czasie których młodzież zaprezentowała przygotowany pod kierunkiem nauczycieli świąteczno-noworoczny program artystyczny. Można było zobaczyć m.in. wzruszającą scenkę o pewnej rodzinie, która w ferworze świątecznych przygotowań zapomniała o ich istocie, oraz wysłuchać pięknie wyrecytowanej przez uczniów  poezji, której mottem przewodnim było przeświadczenie, że magia świąt to dobro, które wyzwalają one w człowieku. Wystąpieniom uczniów towarzyszyły piękne, dawne kolędy i pastorałki oraz współczesne piosenki świąteczne w wykonaniu powołanego -  jak co roku z tej okazji – szkolnego chóru.

     Po wybrzmieniu ostatniej z piosenek zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w imieniu uczniów złożył wszystkim pracownikom szkoły życzenia świąteczno-noworoczne, a następnie przełamał się opłatkiem z panią Lidią Błażków, dyrektor szkoły, która następnie zabrała głos. Pani Dyrektor życzyła przede wszystkim rodzinnych świąt i realizacji marzeń w nadchodzącym roku oraz poprosiła uczniów o refleksję związaną ze zbliżającymi się świętami. Na koniec Pani Dyrektor podziękowała za wspaniały występ uczniom i nauczycielom, którzy przygotowali tegoroczne jasełka oraz wigilijny poczęstunek, a także wszystkim pracownikom szkoły za całoroczny trud i serce, jakie wkładają w pracę z uczniami.a