A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Maraton Pisania Listów 2017

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Amnesty International w KZL Amnesty International w KZL
     W ramach trwającego w naszej szkole od 1 grudnia Maratonu Pisania Listów w obronie osób walczących przeciwko łamaniu praw człowieka, Samorząd Uczniowski zaprezentował uczniom klas pierwszych zakres działalności organizacji Amnesty International.
     Po prezentacji przewodniczący SU Krzysztof Nowak z pomocą uczniów klasy II LR przeprowadził warsztaty na temat prawa do wolności osobistej. Młodzież miała okazję wyobrazić sobie odczucia osób niesłusznie uwięzionych, wypowiedzieć swoją opinię, wziąć udział w dyskusji. Wnioski z tej dyskusji były poruszające i z pewnością zmotywują większość z nas do wsparcia akcji swoim listem.