A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

EGZAMIAN CERTYFIKACYJNY Z PRZYSPOSOBIENIA WOJSKOWEGO

Opublikowano w Aktualności

     30 listopada 2017r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbył się egzamin końcowy dla uczniów III klasy Liceum Ogólnokształcącego proobronnego z przedmiotu przysposobienie wojskowe. Egzamin składał się z III części:
    - egzamin teoretyczny ze szkolenia granicznego,
    - egzamin z praktycznej znajomości budowy broni,
    - egzamin praktyczny ze strzelania z broni pneumatycznej.
Do egzaminu przystąpiło 11 uczniów, którzy wykazali się dużą wiedzą, umiejętnościami i zaangażowaniem, w wyniku czego wszyscy bardzo dobrze zdali egzamin.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.