A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Szkolenie wojskowe

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Szkolenie wojskowe Szkolenie wojskowe
      23 listopada 2017 r. na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu uczniowie z klas proobronnych realizujących przedmiot edukacja wojskowa uczestniczyli w szkoleniu przeprowadzonym przez żołnierzy – instruktorów z Jednostki Wojskowej 23 Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca.
W trakcie szkolenia zrealizowano w formie praktycznej następujące zagadnienia:
- szkolenie medyczne – resuscytacja krążeniowo – oddechowa;
- taktyka – techniki pokonywania terenu i przeszkód terenowych;
- wychowanie fizyczne – elementy walki w bliskim kontakcie.
     Dodatkowo młodzież została zapoznana z podstawowymi pojęciami z SERE – Survivalu, czyli wszystko o przetrwaniu w trudnych warunkach.
Bardzo dziękujemy za tak profesjonalne zajęcia i czekamy na kolejne.