A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Próbna matura 2017

Opublikowano w Aktualności

      W dniach 21-24 listopada uczniowie klas maturalnych sprawdzali poziom swojej wiedzy podczas próbnych egzaminów maturalnych. W pierwszym dniu uczniowie zmierzyli się z językiem polskim, w kolejnym z matematyką, a trzeci dzień poświęcony był językom obcym. Mogli również sprawdzić się na egzaminach z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.
     Na języku polskim maturzyści mogli wypowiedzieć się, czym dla człowieka może być przyroda odwołując się do „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza lub zinterpretować utwór A. Zagajewskiego „Nowe doświadczenia”. Arkusze maturalne z matematyki zawierały m.in. zadania dotyczące funkcji, ciągów, prawdopodobieństwa oraz stereometrii. Język angielski polegał tradycyjnie na napisaniu listu na temat akcji dotyczącej zdrowego odżywiania. Uczniowie zdający język niemiecki pisali e-maila do kolegi z Niemiec na temat odwiedzin w domu wuja.
     Głównym celem próbnej matury jest pomoc w przygotowaniu się do jednego z ważniejszych egzaminów w życiu uczniów. Za wszystkich będziemy „trzymać kciuki” w maju!