A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

SZKOLENIE DZIECI Z PIERWSZEJ POMOCY w SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŚCIELNIKU

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Szkolenie PP Kościelnik Szkolenie PP Kościelnik
     Dnia 27 października 2017 r. na terenie Szkoły Podstawowej w Kościelniku odbyły się warsztaty z udzielania pierwszej pomocy dla 30 uczniów klas V - VI prowadzone przez uczniów klasy III liceum ogólnokształcącego ratownictwo medyczne i promocja zdrowia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu pod czujnym okiem instruktorów.
    Na warsztatach omówiono takie zagadnienia jak: pozycja bezpieczna, pierwsza pomoc przy omdleniu, resuscytacja krążeniowo – oddechowa przy użyciu AED, ACT FAST - fantom do ćwiczeń pierwszej pomocy w przypadku zadławień. Szkolenie prowadzone było zgodnie ze standardami ustalonymi przez Europejską Radę Resuscytacji.
Refleksja po warsztatach: Możemy czuć się bezpiecznie – potrafią ratować.