A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Rajd rowerowy - w ramach Europejskiego Dnia bez Samochodu

Opublikowano w Aktualności

     W dniu 16.10.2017r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w rajdzie rowerowym w ramach Europejskiego Dnia bez Samochodu. Organizatorami rajdu było PCE w Lubaniu, UM w Lubaniu i nadleśnictwo w Świeradowie. Na 35 -kilometrowej trasie rajdu uczniowie podziwiali walory dorzecza rzeki Kwisy i Lubańskiego Wielkiego Lasu. Podczas odpoczynku w Lipowej Chacie organizatorzy rajdu przygotowali ciepły posiłek dla uczestników. Rajd był okazją do wzmocnienia kondycji fizycznej i poznania pracy leśników.