A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Bezpieczne bankowanie

Opublikowano w Aktualności

      W dniu 25 października 2017 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie dotyczące bezpiecznej bankowości. Prelekcję dla uczniów klas 3TL, 4TG i 3TR poprowadziły pani dyrektor BZ WBK Wioletta Nowak oraz doradca klienta pani Agnieszka Mielniczyn. Na spotkaniu omówione zostały między innymi sposoby dbania o bezpieczeństwo w bankowości internetowej, zasady bezpieczeństwa, o których należy pamiętać, gdy posługujemy się aplikacjami bankowymi w telefonie, oraz rady dotyczące korzystania z bankomatu czy płatności kartą.