A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Szkolenie w 23 Śląskim Pułku Artylerii w Bolesławcu

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Szkolenie klasy mundurowej Szkolenie klasy mundurowej
    W ramach nowego projektu Ministerstwa Obrony Narodowej młodzież z Liceum Ogólnokształcącego proobronnego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Kombatantów Ziemi Lubańskiej realizuje pilotażowy program edukacji wojskowej.
     Dnia 19 października 2017 r.uczniowie brali udział w zajęciach organizowanych na terenie jednostki wojskowej w Bolesławcu.
Szklenie obejmowało zagadnienia z taktyki i strzelania, m.in.:

- zasady bezpiecznego posługiwania się bronią strzelecką B.L.O.S;
- zasady strzelania z karabinka (celowanie) – trenażer CYKLOP;
- rzut granatem ćwiczebnym;
- przygotowania do działania na polu walki.
Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży , dlatego z niecierpliwością czekamy na kolejne. ;-)