A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

XX Dolnośląski Festiwal Nauki 2017

Opublikowano w Aktualności

       W dniu 17 października 2017 roku uczniowie klasy I i III TG wzięli udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki 2017 w Bolesławcu. Uczestniczyli w dwóch wykładach:
1. „Nowoczesne odżywianie, czyli zmienić własne środowisko żywieniowe i hormonalne".
2. „Atrakcyjność fizyczna człowieka a sygnał biologiczny".
    Wykłady poprowadziła dr Marta Sochocka, pracownik Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Państwowej Akademii Nauk we Wrocławiu. Po wykładach uczniowie w ramach odnowy ciała i ducha, czyli podwyższenia aktywności fizycznej oraz poprawy higieny psychicznej aktywnie spędzili czas w Termach Bolesławieckich.